Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztatás a Mohács, Duna 1448+660 - 1449+000 fkm jobb parti szelvényei között létesítendő közforgalmú kereskedelmi kikötő környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárásáról

A Baranya Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán 1381/2021. számon eljárás indult a Mohács, Duna 1448+660 - 1449+000 fkm jobb parti szelvényei között létesítendő közforgalmú kereskedelmi kikötő környzetvédelmi hatásvizsgálati eljárása ügyében. Az eljárás megindulásáról szóló közlemény az önkormányzat hirdetőtábláján, illetve az önkormányzati hivatal előtti közterületi hirdetőn, valamint az alábbi hivatkozáson megtekinthető.

A kérelem és mellékleteibe az érintettek betekinthetnek a Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal 7759 Lánycsók, Kossuth utca 3. szám alatti hivatalos helyiségében, munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8-12 és 13-16 óra és pénteken 8-13 óra közötti időben.  

A veszélyhelyzetre tekintettel az eljárásban szükséges közmeghallgatást az érintettek személyes megjelenése mellett kellett megtartani. A határidőn belül (2021. május 3. napjáig) beérkezett észrevételeket és azokra adott válaszokat az eljárást folytató hatóság közzétette. Az ehhez kapcsolódó közlemény az alábbiakban megtekinthető.

A hatóság 2021. 05. 20-án kelt határozatában Mohács Város Önkormányzata kérelmező részére a környezetvédelmi engedélyt megadta, és felhívta a jegyzőt a határozat szövegének közétételére. Az 1381-50/2021. ügyiratszámú határozatot, az abban foglaltak megfelelően annak kézhezvételét követő 8. napon az önkormányzat közterületen található hirdetőtábláján elhelyeztem, valamint a határozat az alábbiakban megtekinthető.