Hírek

Elérhetőségek

Rendőrség, Polgári védelem

MOHÁCSI RENDÓRKAPITÁNYSÁG/KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY/KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY

Körzeti megbízott:

Rőth Péter r. zls.

Fogadóóra: minden hónap második csütörtökén 13-15 óra

7759 Lánycsók, Kossuth L. u. 3. /polg.hiv./