Hírek

Elérhetőségek

NKUL-KP-1-2023/2-000453- Projekthét

Szakmai beszámoló

NKUL-KP-1-2023/2-000453

 

Pályázó szervezet: Lánycsóki Óvoda és Mini Bölcsőde 7759 Lánycsók, Dózsa u.30.

Pályázat tárgya: NKUL-KP-1-2023/2-000453

                          Német nemzetiségi hetek-projekthét

Elnyert összeg: 600.000.-Ft

A „Nemzetiségi hetek” projekt megvalósítására megítélt támogatás felhasználásával arra törekedtünk, hogy az intézmény gyermekei szerezzenek sokirányú tapasztalatot a német nemzetiséggel kapcsolatban. A változatos programok, tevékenységek során megismerkedtek a gyermekek a német nemzetiség jellemző használati tárgyaival, a német nemzetiségi viselettel, jellegzetes motívumokkal, ételekkel, a német nemzetiség kultúrkincseivel.

2023 május 11-én indult a projekt egy kirándulással. A középső-, és nagycsoportos gyermekek a felnőtt kísérőkkel ellátogattak a liptódi Ökoportára, ahol kiállítást tekintettek meg a régi használati tárgyakból, illetve egy tanösvényen haladhattak végig. Megkóstolhattak jellegzetes német ételeket (bableves-hefeknedli, rétes). Lovaskocsi túrán vettek részt, ahol a jellegzetes német házakat is megtekinthették a faluban.

A kiscsoportosokkal a helyi nemzetiségi tájházba látogattunk, ahol a használati és berendezési tárgyak mellett a népviseletet is megismerhették a gyermekek.

A kirándulások után az óvodában folytatódtak a programok. Népi kézművesek (keramikus, székfonó, gyöngyfűző), látogattak el az óvodába, s valamennyi gyermekéletkorának megfelelően megismerhette az agyagozás, székfonás, gyöngyfűzés technikáját. Egy nagymama a pacsker-, és zoknikötés fortélyait mutatta be a gyermekeknek.

A hangszerbemutatón, és táncházon valamennyi gyermek részt vett. 

A különböző élményszerző kirándulások, bemutatók után a csoportokban kezdődött meg a látottak, hallottak feldolgozása. Valamennyi tevékenységterületen megjelentek a nemzetiségre jellemző tartalmak. (Vizuális nevelés- motívumok megjelenítése polccsíkon, pacskeron, korsón, vállkendőn, ruhásládán, fakanálbábok készítése nyakláncok fűzése, stb, ének foglalkozásokon népi játékok, táncok, körjátékok tanulása, irodalom kezdeményezéseken népi mondókák, kiszámolók tájnyelven).

Mézeskalácsot, krumplifánkot sütöttünk a gyermekekkel.

A program lezárásaként kiállítást szerveztünk a begyűjtött tárgyakból, és a gyermekek által készített alkotásokból.

Az óvodában folyó német nemzetiségi nevelés lehetőséget nyújt őseink hagyományainak életben tartására, és a nemzetiségi identitástudat kialakítására. Mivel a család többnyire már nem tudja sem a nyelvet, sem a kultúrát és identitást átörökíteni, ezeket a nevelési és oktatási intézményektől kaphatják meg gyermekeink. Ezt a feladatot vállaltuk fel a mindennapokban, a projekt keretén belül viszont még hangsúlyosabban.

A gyermekek a projekt keretében a német nemzetiség szellemi és tárgyi örökségével ismerkedhetett meg közelebbről a gyermekek. Megfigyelhették a jellemző motívumokat, a jellemző színeket a népviseleteken, használati tárgyakon, melyeket alkalmazhattak saját alkotásaikban. Dalok, népi játékok, népi mondókák segítségével nyelvi képességeik fejlesztésén túl a tájnyelv megismerésére is lehetőséget nyújtottunk.

Az óvodai nemzetiségi nyelvi nevelés elsődleges célja a gyermek megismertetése a német nyelvvel és hozzászoktatása a német nyelvhez. Mivel az óvodás gyermek még nem tud sem írni, így számára egy versben, mesében, dalban nem egy-egy szó jelentése a fontos, hanem az az öröm, amelyet a hangok, szavak, lexikai elemek hangzása, ríme, ritmusa szerez. Ezt a pozitív érzelmi viszonyt igyekeztünk kialakítani, mélyíteni, ami a gyermekek identitástudatának kialakítását, mélyítését szolgálta.

A jövőben az óvodánkban eddig is élő hagyományt szeretnénk tovább fejleszteni- a Márton napi Búcsúfa állítást. Ehhez a hagyományhoz kapcsolódóan szeretnénk a programjainkat kibővíteni, ehhez kapcsolódó népi játékokat, dalokat a gyerekekkel megismertetni, barkácsdélelőttöket szervezni a szülők bevonásával.

A megvalósított tevékenység(ek) és az elszámolni kívánt bizonylatok közötti összefüggés:

költségtétel megnevezése

igényelt

megvalósított

eltérés

buszbérlés szállításhoz

230000

210000

-30000

Liptódi Ökoporta- falusi élethez, környezethez , és munkakulturához kapcsolódó hagyományok, tevékenységek bemutatása

110000

96000

-14000

Élelmiszervásárlás

140000

140000

-

Tiszteletdíj

60000

25000

15000

20000

-

Egyéb anyagbeszerzés

60000

56400

12000

2000

16000

7612

+34.012

 

A tevékenység megvalósítása során felmerült eltérések: 

  • A kézműves játszóház- gyöngyékszer készítés alapanyaggal együtt szerepel a számlán. Az összeget megbontva számolom el (20000 ft a tiszteletdíj, 16000 ft anyagköltség).

  • Az autóbusz bérlti díja kevesebb lett, mivel az ajánlatkéréskor az üzemanyagárakat nem lehetett előre pontosan meghatározni.

  • A Liptód Ökoporta programján nem tudott a tervezett létszám résztvenni, megbetegedések miatt, így a betervezett összegnél kevesebb szerepel a számlán.

  • A különböző tételeknél megmaradt összeget az anyagok beszerzésére fordítottuk.

 

 

Csatolmány(ok):