Hírek

Elérhetőségek

Hirdetmény elektronikus lakossági fórum megindításáról Lánycsók község településrendezési eszközeinek és településképi rendeletének 2022. évi módosítása tárgyában

Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 23/2022. (III. 17.) számú önkormányzati határozatában döntött a helyi építési szabályzatól szóló 3/2004. (II. 25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: HÉSZ) és a szabályozási terv, valamint a 24/2004. (II. 24.) képviselő-testületi határozattal elfogadott településszerkezeti terv módosításáról.

A módosítás tárgya:

  1. a meglévő M6 autópálya 190+596 km szelvény térségében, a meglévő műtárgy felhasználásával, üzemi forduló építését, valamint
  2. az M6 autópálya és az 51. sz. főút közötti úthálózat fejlesztés Lánycsók közigazgatási területére tervezett nyomvonalát érintő módosítást.

Mindkét beruházás az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet.) alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29/A. §-a, továbbá a településfejlesztéssel, és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 6/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelet szerinti partnerségi szabályoknak megfelelve, partnerségi egyeztetésre bocsátom 2022. június 22-étől.

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX törvény 157. § alapján lakossági fórum elektronikus úton tartható.

Fentiekre való tekintettel az

elektronikus lakossági fórumot 2022. június 22. napjától megindítom.

Tájékoztatom Önöket, hogy észrevételeiket, javaslataikat

15 napon belül, azaz 2022. július 6. napjáig,

kizárólag elektronikus levél útján juttathatják el a lanycsok@lanycsok.hu e-mail címre.

A véleményezési anyag Lánycsók község települési portálján (https://lanycsok.asp.lgov.hu/telepulesrendezes) tekinthető meg.

Észrevételeiket előre is köszönjük!

                                                                                                          Hadra József

                                                                                                          polgármester