Hírek

Elérhetőségek

TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00038

TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00038 aloldal

Pályázó neve: Lánycsók Községi Önkormányzat

Projekt megnevezése: Lánycsók, községi belterület csapadékvíz rendezése

Azonosító szám: TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00038

OP név: TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Pályázati kiírás megnevezése: TOP- 2.1.3-16 – Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Lánycsók

Megítélt összeg: 100 000 000.- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2021.07.16.

Forrás: ERFA

Projekt összköltség: 100 000 000.- HUF

A projekt tervezett fizikai befejezésének dátuma: 2023.03.31.

 

Projekt összefoglalása: 

A tervezett vízrendezési projekt Lánycsók településre irányul. A település célja a környezetvédelmi szempontoknak megfelelő csapadékvíz-elvezetés megvalósítása, fenntartása a település közigazgatási területén. A beruházás megvalósulása esetén biztonságosan megoldódik a csapadékvíz elvezetése nagyobb intenzitású csapadékok esetén is. Megszűnik az ingatlanok elöntésének veszélye és a közutak sárral, iszappal történő elárasztása, ami közlekedésbiztonsági szempontból is igen kedvező.

A fejlesztés két megvalósítási helyszínen valósul meg, melynek során burkolt meder kialakítására kerül sor, megfelelő méretű keresztmetszettel. A javasolt műszaki megoldások biztonságosan elvezetik majd a településre hulló és összegyülekező csapadékvizeket. Így a projekt megvalósulása hozzájárul a manapság igen szélsőséges időjárás okozta környezeti/társadalmi/gazdasági károk megelőzéséhez, illetve azok megoldásához és kezeléséhez.