Hírek

Elérhetőségek

Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása- MFP-BJA/2019.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

 

Önkormányzatunk a Magyar Falu Program Járdaprogram című felhívása alapján járda felújítását célozta meg.

A tervezett létesítmény beruházója: Lánycsók Községi Önkormányzat (7759 Lánycsók, Kossuth L. u. 3.)

A projekt tárgya: Lánycsók település belterületén, a településközpontban lévő (a lakott területen belül) önkormányzati kezelésű járda felújítása.

Műszaki, szakmai tartalom:

A járda felújítása a Mátyás utcától indult, majd az 56112. Kisnyárádi bekötő út északi és keleti oldala mellett halad. A felújítás vége a Polgármesteri Hivatal bejárata.

A felújított járda hossza 169 m. Szélessége változó 1,5-3,0 m között. A felújított burkolat nagysága 364 m2 .

A járda a 895/1 hrsz. területen zöldterületben halad, csatlakozik az autóbuszmegálló peronjához, majd a 232/4 területen az épületek falsíkja mellett vezet.

Mechanikai stabilizáció készítése M-22 73 m3-en, 0/5 zúzalék 364 m2-re, kiskő burkolat elhelyezése 364 m2-re.

Eredmények, hatások:

Településünk igyekszik folyamatosan szépíteni, fejleszteni belterületi járdáit, erre azonban forráshiány miatt igen csekély lehetőségünk van. A beruházással a központi járdaszakasz felújítása megtörtént, ezáltal ezt a járdaszakaszt mentesítettük a baleset lehetősége alól. Az erre járó lakók most már biztonságosan közlekedhetnek ezen a szakaszon. A településkép javulásával a népességmegtartó és népességvonzó erő is növekedhet.

A beavatkozás: a meglévő burkolat elbontása, majd új pályaszerkezet építése a meglévő szerkezettel azonos helyen, szélességben és magasságban.

Az új szerkezet:

- 6 cm vtg. kiskő burkolat

- 4 cm vtg. 0/5 zúzalék

- 20 cm vtg. M-22 mechanikai stabilizáció

A fejlesztés a következő ütemezésben történt:

  • A Támogatói Okirat kiállítását követően az anyagra történő megrendelők kiküldése
  • Testületi döntés a vállalkozó személyéről
  • Szerződéskötés
  • Munkálatok megkezdése
  • Falutábla elhelyezése a korábbi Magyar Falu program pályázatokból adódóan már ennél a pályázatnál nem volt releváns, a Falutáblák a község 2 bejárati útjánál kerültek elhelyezésre
  • A Támogatói Tábla az előírásoknak megfelelően elkészült, és az Önkormányzat épületére került kihelyezésre
  • Továbbá a helyi Hírmondó újságban is megjelent a cikk, valamint a www. http://www.lanycsok.hu/posts/index/hu/16, illetve a https://lanycsok.asp.lgov.hu/palyazatok weboldalra is feltöltésre került mind a logo, mind a pályázatról szóló tájékoztató anyag.
Csatolmány(ok):
Fotó3.83 MB
Fotó3.67 MB