Hírek

Elérhetőségek

Hirdetmény elektronikus lakossági fórum megindításáról Lánycsók község településrendezési eszközeinek és településképi rendeletének 2021. évi módosítása tárgyában

Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 38/2021. (VI. 29.) számú önkormányzati határozatában döntött a helyi építési szabályzatól szóló 3/2004. (II.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: HÉSZ) és a szabályozási terv részleges módosításáról 3 helyszínt érintően, valamint a településkép védelméről szóló 9/2018. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: TKR) módosításáról több helyszínt és előírást érintően.

A HÉSZ módosításának helyszínei:

  • Petőfi utca és a 57-es számú főút közötti településrész (a régi betonkeverő üzem területe)
  • A Jókai tér valamint a déli oldalán található jelenleg önkormányzati tulajdonban lévő, a szabályozási terven zöldterületként feltüntetett terület
  • A Béke tér és az 57-es számú főútvonallal határolt telektömb déli része,

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29/A. §-a, továbbá a településfejlesztéssel, és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 6/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelet szerinti partnerségi szabályoknak megfelelve, partnerségi egyeztetésre bocsátom 2021. október 1-jétől

A koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet következtében – a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020.(XII.2.) Korm.rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján – lakossági fórum kizárólag elektronikus úton tartható.

Fentiekre való tekintettel az

elektronikus lakossági fórumot 2021. október 1. napjától megindítom.

Tájékoztatom Önöket, hogy észrevételeiket, javaslataikat

15 napon belül, azaz 2021. október 15. napjáig,

kizárólag elektronikus levél útján juttathatják el a lanycsok@lanycsok.hu e-mail címre.

A véleményezési anyag Lánycsók község települési portálján (https://lanycsok.asp.lgov.hu/telepulesrendezes) tekinthető meg.

Észrevételeiket előre is köszönjük!

                                                                                                          Hadra József

                                                                                                          polgármester